تالیف كتاب توسط آقاي دكتر حسن حيدري عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ كتابي با عنوان «در آمدي بر مرجع شناسي و پژوهش در حوزه زبان و ادب فارسي» توسط دكتر حسن حيدري عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي تالیف و به چاپ رسيده است.

روابط عمومي دانشگاه اراك اين موفقيت را به ايشان تبريك گفته و آرزوي موفقيت هاي روزافزون براي ايشان از درگاه احديت مسئلت دارد.

جهت مشاهده جلد كتاب كليك نماييد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری